From PO-RALG

Zaidi

Dashibodi

Takwimu

  • Idadi ya Watu Mkoa wa Singida = 2,008,058 (Me - 995,703, Ke - 1,012,355)
  • Pato la Mkoa (GDP 2017 - 2021) = 3,019,613
  • Pato la wastani la kila Mtu (2017 - 2021) = 1,721,195
  • Zahanati = 195
  • Vituo vya Afya = 18
  • Hospitali = 9
  • Sule za Msingi = 687
Takwimu zaidi